Momenteel wordt de cusus georganiseerd door PPO te Groningen. Zie voor meer informatie www.ppo-opleidingen.nl.
De supervisorencursus staat onder bijscholing-nascholing.

Geaccrediteerd door VGCt, de NVP en de FGzPt.
Goedgekeurd als scholing t.b.v. NIP-supervisor Jeugd.


Op verzoek kan de cursus kan ook in-company gegeven worden.

 

 

Voor wie?

Deze supervisorencursus is bestemd voor leden van de VGCt die hun registratie als supervisor willen behalen. Tevens is deze cursus geschikt voor een ieder die reeds supervisor is en zijn of haar bekwaamheden als supervisor wil verbeteren. (VGCt-lidmaatschap is geen vereiste voor deelname.) De cursus is voor NIP-leden goedgekeurd als scholing t.b.v. NIP-supervisor Jeugd. Check voor de meest actuele stand van zaken zelf of er wijzigingen in het NIP-beleid zijn.

Doel van de cursus

Doel is dat de cursist na afloop van de cursus in staat is zelfstandig en adequaat een aspirant- lid VGCt te begeleiden in zijn leerproces tot gedragstherapeut. In de cursus komen diverse onderwerpen aan de orde, zoals het ontwikkelen van visie op supervisie, de voorwaarden om een goede supervisierelatie te kunnen opbouwen en behouden, het omgaan met supervisie-interfererend gedrag, leer- en doceerstijlen, het formuleren en evalueren van leerdoelen, het discriminatiemodel (de verschillende rollen) en het behandelen van het gedragstherapeutisch proces in supervisie. Verder wordt aandacht besteed aan ethiek en diversiteit in supervisie. De cursus is opgebouwd rondom twee centrale thema’s: het opbouwen van de supervisierelatie enerzijds en het aan de supervisant aanleren van het gedragstherapeutisch proces anderzijds. Van iedere cursist zal gevraagd worden om video-opnamen van eigen supervisiesessies (waarin hij/zij de supervisor is) te maken. (Dit mag andere dan VGCt-supervisie zijn.) De cursist formuleert vooraf een persoonlijk leerdoel. Dit vormt de rode draad voor de cursus, voor het oefenen, en de reflectie op eigen video-opnames.

Toetsing en evaluatie

Dit gebeurt op basis van deelname in de groep, videopresentatie en een drietal reflectieverslagen.

Erkend voor supervisorschap NVP, accreditatie 24 uur VGCt / 28 uur FGzPt.

De cursus is door de VGCt voor 24 uur geaccrediteerd bij een minimale aanwezigheidsplicht van 90%. Bij afwezigheid van meer dan 10% dient een compensatieopdracht te worden gemaakt om aan de accreditatie te voldoen. Bij afwezigheid van meer dan 20% is het nodig de dag in te halen. Tevens is de cursus als scholing t.b.v. het supervisorschap-Jeugd goedgekeurd. Er wordt actieve voorbereiding gevraagd in de vorm van literatuur bestuderen, video-opnames maken, bekijken en hierop reflecteren middels een reflectieverslag, het maken van opdrachten en het aanleveren van casuïstiek.

Kosten

€ 998,25 (incl. 21% BTW).
Er wordt gewerkt uit het boek van Bernard & Goodyear (vanaf editie 5), Fundamentals of Clinical Supervision.

 

 

 

Meer informatie over de voorbereiding voor de cursusdagen ontvangt u via E-mail (na inschrijving).

 

Copyright © 2020 · All Rights Reserved · S&T
Ontwerp · Bravodesign